Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Ðốc

Cuộc bầu cử các giám đốc tiếp theo dự kiến được tổ chức vào thứ Bảy, 2 tháng Năm, 2026. Cơ Quan sẽ thiết lập (các) địa điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử, và thông tin về địa điểm bỏ phiếu sẽ có trong Thông Báo Bầu Cử.

Thời gian nộp đơn xin ghi tên trên lá phiếu là từ ngày 14 tháng Một, 2026 đến 5 giờ chiều giờ địa phương ngày 13 tháng Hai, 2026. Ðể biết thêm thông tin về các yêu cầu nộp đơn tranh cử cho một ví trí của Ban, vui lòng ghé thăm website ứng cử viên của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas tại https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Dark ModeLight Mode